Månadsarkiv: mars 2014

Video

iPads i lärarutbildningen

Vad ska en stackars lärarutbildning göra för att nå examensmålen? Jag tänker närmast på det här viktiga målet, som hittills kanske hamnat lite på efterkälken bland alla andra lika viktiga mål om vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, breda och djupa ämneskunskaper, didaktik och pedagogisk utveckling:

För förskol-/yrkes-/grund-/ämneslärarexamen ska studenten visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna (SFS 2010:541)

Vad lärarstudenten får med sig går att utläsa i de olika kursplanerna och där finns ett antal skrivningar om digital kompetens – både som lärandemål och innehåll.  Samtidigt är kursplaner ganska allmänt formulerade, precis som examensmålet ovan, vilket är nödvändigt för att de ska vara hyfsat hållbara. Vi kan ta iPaden som exempel. Även om paddan verkar vara här för att stanna kan det ta över ett år tills den dyker upp som lärandemål i en fastställd kursplan,  givetvis under det mer produktneutrala ”lärplatta”. Och vad händer om lärplattan plötsligt ersätts av ett annat verktyg?

Samtidigt är lärplattan ett praktexempel på ett sådant digitalt verktyg som en blivande lärare måste kunna använda säkert och kritiskt i den pedagogiska verksamheten. Helst ska lärarstudenten ha bekantat sig med plattan innan sin första VFU-period, i synnerhet om hen går på förskol- eller grundlärarprogrammet.

Digital kompetens i lärarutbildningen

Den digitala kompetensen i lärarutbildningen ska inte bockas av i en kurs utan genomsyra hela utbildningen. En av de största utmaningarna är att få till progressionen och just nu pågår ett arbete med att ta fram en progressionskarta över digital kompetens i lärarutbildningen. Den ska vara tillräckligt generell för att fungera som stöd för kvalitetssäkringen av ett helt program och samtidigt såpass detaljerad att den ger vägledning om specifika verktyg.  Uppdraget är bland annat att koppla den digitala kompetensutvecklingen till grundläggabefästafördjupa. När kartan är klar ska jag dela den i bloggen.

Tillbaka till plattan. Den är för viktig för att vänta på progressionskartor,  kursplaner och annan myndighetsutövning så man kan börja i den specifika och praktiska änden också.  Man kan t ex köpa in ett antal iPads att använda i lärarutbildningen. Sen kan man bjuda in en inspiratör, t ex kommunens IKT-mentor, och låta hen dela med sig av goda exempel –  alltid med Vad? Varför? Hur? som utgångspunkt.

Så tänkte vi i alla fall och ordnade en inspirationsdag om iPads i förskolan för lärarstudenter och lärarutbildare. Det visade sig att vissa studenter aldrig hållit i en lärplatta förut så de nyinköpta paddorna fick en bra start.  Första steget mot säker och kritisk användning måste ju vara att testa verktyget.  Jag har samlat några tankar och erfarenheter från inspirationsdagen i ett bildspel:

en vision

Min vision är ett etablerat samarbete mellan verksamma lärare och lärarstudenter där studenterna tidigt i utbildningen får möta pedagoger som driver utvecklingen framåt. Mötet ska ge studenterna glasögon, ett digitalt perspektiv, att ha med sig under resten av utbildningen. Det är viktigt att det sker inom ramen för HFU, så att alla lärarstudenter börjar på samma grund när de bygger upp sin digitala kompetens under resten av utbildningen, inklusive VFU. Inspirationsdagen om iPads i förskolan var det första steget mot den visionen. Som grund betraktat var den fantastiskt bra.

Konstaterar Elisabeth

P.S.

Integreringen av digital kompetens i lärarutbildningen är ingen lätt sak.  I den utvidgade dialogen om digitaliseringen av skolan finns viktiga erfarenheter och frågor att lära av. Stefan Pålssons blogg om IT i skolan är en guldgruva.

UnosUno!

Vad händer när varje elev får en egen dator? Blir lärandet bättre? Hur förändras pedagogernas roll? Vilken betydelse har skolledningen? Projektet UnosUno, som mellan 2010 och 2013 har studerat ett antal digitaliserade skolor över hela Sverige, är avslutat. Edward Jensinger från styrgruppen för UnosUno har skrivit ett tänkvärt inlägg om slutrapporten.  Rekommenderas varmt:

UnosUno!.

Originalrapporter och annan dokumentation från projektet finns på UnosUnos hemsida.

unosuno

Det är bra för lärarutbildningen att det dyker upp forskningsresultat på hemmaplan.

Tycker Elisabeth