Månadsarkiv: maj 2015

Ökad läslust med digital teknik?

Det har larmats ett tag om ungas minskade läsförmåga. Bloggar, sociala nätverk och YouTube konkurrerar ut boken när ungdomarna själva får välja. Hur förhåller sig forskning och pedagogisk verksamhet till böcker och läsning i den digitaliserade skolan?

Skolverket rapporterar om forskning om digital läsförmåga och arbete med digital läsförståelse. Digital läsförmåga förutsätter traditionell läsförmåga, men också förmågan att kunna läsa och förstå olika medier (multimodal läsförmåga) och förmågan att kunna navigera. Läs mer här.

Amores

Samtidigt pågår ett internationellt projekt där Karlbergsskolan i Köping deltar. I projekt Amores vill man undersöka om digitalt samarbete över landsgränserna kan öka lusten att läsa (traditionella) böcker. Svaret på frågan dröjer lite eftersom projektet fortfarande pågår, men lärarna från Köping konstaterar att läsningen blir roligare om den traditionella bokrapporten sker digitalt, t ex som en interaktiv poster i Glogster eller ett Skypesamtal med elever i ett annat land.

Här kan du se ett inspelat Digitalfika om Projekt Amores.

Här kan du läsa mer om projektet.

Jag ser med spänning fram emot att höra mer om Projekt Amores.

e-lisabeth