Om DIKT

DIKT står för Digital Kompetens och IKT i Lärarutbildningen och bildades VT 2013 på Mälardalens högskola. DIKT-gruppens uppdrag är att arbeta för att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningen. Det handlar förstås om att nå det här viktiga examensmålet:

För förskol-/yrkes-/grund-/ämneslärarexamen ska studenten visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna (SFS 2010:541)

Med den här bloggen vill vi inspirera våra kollegor och andra lärare att prova nya digitala vägar för att stödja lärandet. Vi vill vara en länk mellan högskolans lärarutbildare och verksamma lärare på fältet, omvärldsbevaka – både forskning och undervisning, och vara en levande mötesplats för tankar och erfarenheter kring IKT och digital kompetens i lärarutbildningen. Välkommen att bidra!

Det är vi som ingår i DIKT och som ni möter på bloggen:

Elisabeth Wulff Sahlén

Elisabeth google profile  Universitetsadjunkt i engelska på MDH och doktorand i engelska på SU. Som lärare tänker jag mycket på förförståelse och interaktion. I början av 2000-talet dök lärplattformen upp och jag upptäckte att diskussionsforum kunde synliggöra lärandet utanför  seminarierna. 2010 gick jag en distanskurs i digital kompetens och lärande. Där mötte jag begreppet Web 2.o och ett hav av möjligheter öppnade sig. Webben har blivit en plattform för samarbetslärande, interaktion och användarskapat innehåll. Barn och unga är digitala infödingar. Hur skapar vi en lärarutbildning där digital kompetens är självklart för alla inblandade?

Maria Karlsson

Universitetsadjunkt i specialpedagogik vid MDH och doktorand vid SU i specialpedagogik. Jag är intresserad av undervisning och lärande. I och med min tillhörighet till specialpedagogik är anpassningar och skilda sätt att undervisa min drivkraft. De digitala verktygen skapar förutsättningar för detta arbete. Det är roligt att utveckla och utvecklas (och ibland lite skrämmande också)!

Roger Andersson

imageUniversitetsadjunkt i fysik, teknik och matematik vid MDH och doktorand inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Undervisar främst inom lärarutbildningen. Jag började intressera mig för IKT och lärande i undervisning redan 1994 då jag läste några kurser om multimedia och datorn i undervisningen.  Ny teknik ger nya möjligheter inom undervisning. Implementering av den ger många frågor. En jag är intresserad av är elevernas lärande med ny teknik. Utan reflektion kan IKT bli ”oversold and underused”.