Etikettarkiv: engelska

Fanfiction | Mälardalens högskola

Eleverna tillbringar mycket tid på nätet och lär sig också en hel del, t ex engelska. Bygg broar mellan fritidsengelskan och klassrumsspråket. Ta tillvara på elevernas kreativa språkanvändning på nätet. Välkommen på ett webbinarium om hur man kan arbeta kreativt med fanfiction i klassrummet!

Webbinariet äger rum 23 maj. Klicka för mer info!

Källa: Fanfiction | Mälardalens högskola

Dela globalt men tänk lokalt.

Ensam är inte stark i det digitaliserade samhället. Det är därför många som arbetar i förskola och skola delar med sig av idéer och inspiration i bloggar, på sociala nätverk och i webbinarier. Hela världen är ett utvidgat kollegium och DU är välkommen!

Men man ska inte glömma det lokala kollegiet. Steget från inspirationsmötet med  arbetslaget till MOOC:en med deltagare från flera kontinenter är stort. Även facebook och Twitter kan kännas främmande.

Här tror jag att den lokala förankringen är viktig. När man vidgar sitt kollegium är det viktigt att känna igen sig. Man kan börja med att ordna TeachMeet på sin egen skola. Det gjorde Annette Fredsvik från Risbroskolan i Fagersta. Hon delar sina erfarenheter i Digitalfika. Seminariet väckte även den spännande frågan om StudentMeet.

Anneli Waern från Arboga har gjort en prezi för att hjälpa eleverna att utnyttja sina skoldatorer på bästa sätt. Hon delar den globalt, men utgår från de lokala behoven.

I dagarna har jag och några kollegor på Mälardalens högskola lanserat en idé som min kollega Paul Morris klurat länge på. Hans utgångspunkt var Proud to be an English Teacher – en känsla av identitet och yrkesstolthet som vi vill att alla lärare ska känna. Känslan, menar vi, bygger på en kombination av forskning och erfarenhet.

Hur kan vi bygga broar mellan forskning och klassrumspraktik? Hur kan vi sprida de goda erfarenheterna? Och i förlängningen: hur kan vi koppla ihop de goda erfarenheterna och lärarutbildningen? Resultatet blev ett nätverk för engelsklärare där mötesplatsen är på nätet, i Digitalfika. Högskolan bidrar med en inbjuden inspiratör en gång per år.  Hen håller ett längre seminarium i Digitalfika. Engelsklärarna bidrar med sina egna erfarenheter och best practice, också  i Digitalfika. Precis som i vanliga Digitalfika ska vi spela in och dela. Vi presenterade idén under två kompetensutvecklingsdagar, när några av regionens engelsklärare var på plats på högskolan. De fick anmäla sitt intresse och responsen var riktigt positiv. Vi kallar nätverket för English Teachers Sharing. Lär mer här och anmäl dig gärna!

Förankringen är lokal, i Mälardalen, men ALLA är välkomna.

Hoppas vi ses!

e-lisabeth

Kritiskt tänkande och begreppsbildning med digital teknik

Det här inlägget skulle kunna börja med Redan de gamla grekerna… Men vi tar det mot slutet.

Senaste Digitalfika handlade om formativ matematikundervisning med stöd av digitalt responssystem. Doktorand/matematikmentor/lärare Patrik Gustafsson presenterade forskning som visar att såväl engagemanget som aktiviteten i klassrummet ökar. När Patrik arbetar med digital respons i matematikundervisningen märker han att eleverna blir otroligt diskussionsbenägna.  Frågor som Varför var det svaret fel? och Hur kan det här vara rätt? blir en utmärkt utgångspunkt för diskussioner om matematiska begrepp där eleverna verkligen vill förstå. Eleverna vill mer än att bara ha rätt.

möjligheter och utmaningar

För det första: Hur ska du ställa frågan? Effektiva flervalsfrågor bör t ex ge spridning i svar, innehålla logiska felsvar och inkludera ”jag vet inte” som ett alternativ. Då undviker man att eleverna gissar.  För det andra: Vad ska du göra med svaret? Här är det viktigt att skapa tid för diskussion och summera diskussionen innan du går vidare. Ett bra sätt att fördjupa lärandet är att ställa samma fråga 2 ggr i rad med kamratdiskussion emellan. Så jobbar t ex matteläraren Daniel Barker och språkläraren Patricia Diaz. Titta in på deras bloggar och bli inspirerad!

varför Flervalsfrågor?

Det är intressant att den ofta kritiserade flervalsfrågan visar sig kunna stödja ett lärande där dialog och problemlösning står i fokus. Här är en artikel om flervalsfrågans vara eller icke vara. Det jag tänker är att flervalsfrågan är ett verktyg som kan användas på olika sätt och alla är inte lika bra. Kritiken handlar ofta om flervalsfrågan som verktyg för att mäta kunskap. Men det finns så otroligt många fler möjligheter!  Den kan användas för att  öka lärandet, bredda deltagandet och fördjupa förståelsen. Mer konkret kan du bland annat:

  • ta reda på vad eleverna kan
  • synliggöra vanliga missuppfattningar
  • initiera diskussioner
  • ställa hypoteser
  • öka interaktiviteten
  • utveckla problemlösningsförmågan

Det sker i ständig dialog, där alla eleverna deltar.  Inte bara de som sitter längst fram och räcker upp handen. Tankarna går osökt till Sokrates, en av de gamla grekerna

Socrates and his students

(Källa: Wikimedia Commons)

Själv jobbar jag mycket med digital respons i engelskan, t ex inom grammatik och språkfärdighet. En sak jag har märkt är att när studenterna (jag håller till på högskolan) väl har svarat digitalt minskar steget till att våga räcka upp handen. Det gäller även det tysta gänget längst bak. Det digitala föder det analoga. Det skriftliga göder det muntliga.

bra verktyg

Två bra och gratis webbaserade verktyg för digital respons är Mentimeter och Socrative. Mentimeter är lite lättare att komma igång med, men Socrative har fler frågetyper.

Socrative – Sokrates…

Funderar Elisabeth

Jag har gjort en talande avatar!

En roligt tjänst som har stor potential i undervisningen! Jag använde talsyntes men det går lika bra att själv tala in ett meddelande. På så sätt får ALLA elever chansen att göra sina röster hörda.  Och tänk bara på  främmandespråksundervisningen! När eleverna gör sin Voki ökar den språkliga medvetenheten – man lyssnar på sitt eget uttal och vill göra om tills man är nöjd. Som lärare kan du dessutom lyssna på elevernas uttal i lugn och ro, fånga upp svårigheter och anpassa undervisningen.

Det är kul också – och det är ju inte fel för motivationen! Lär dig mer om Voki och spana in tips från lärare här!

Gör en egen Voki och berätta vilka möjligheter du ser!